Adria Mobil ja ympäristö

Adriasta

Adria Mobil ja ympäristö

Olemme tietoisia siitä, että terveellisen ja turvallisen elinympäristön ylläpitäminen on olennainen edellytys toimintamme kehittämiselle - ympäristöystävällisten tuotteiden valmistukseen ja markkinointiin. Meidän oikeutemme, velvollisuutemme ja velvollisuutemme on mahdollistaa nykyisten ja tulevien sukupolvien mahdollisuudet elää terveessä ja saastumattomassa ympäristössä. Adria-Mobil d.o.o. pyrkii kaikin voimin olemaan ympäristöystävällinen yritys. Siksi yhtiön johto sitoutuu noudattamaan SIST EN ISO 14001: 2005 -standardin vaatimuksia, täyttämään Slovenian tasavallan ja Euroopan unionin sovellettavan lainsäädännön vaatimukset sekä muut yhtiön itselleen asettamat vaatimukset.

Olemme sitoutuneet jatkamaan:

 • sisällyttämään ekologia mukaan kehittämisstrategiaamme sekä vuotuisiin suunnitelmiimme sekä suunniteltuihin toimiin, keinoihin, johtajiin, toiminnan harjoittajiin ja määräaikoihin, vähentääksemme jatkuvasti kielteisiä ympäristövaikutuksia,
  • ympäristötekijöiden tunnistamista ja seurantaa, ympäristöindikaattoreiden mittaamista ja asianmukaisten toimenpiteiden toteuttamista
  • ympäristöhallintajärjestelmän jatkuvaa parantamista,
  • syntyneen jätteen määrän vähentämistä ja sen kierrätyksen varmistamista erillisellä jätteidenkeruulla,
  • energiatuotteiden ja veden järkevää käyttöä,
  • soveltamaan asianmukaista ympäristönsuojelukoulutusta ja lisäämään työntekijöiden tietoisuutta vastuullistamme työympäristöön ja yleiseen ympäristöön,
  • yhteistyöhön kiinnostuneiden sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa,
  • keskustelemaan ympäristökysymyksistä yhteistyössä toimittajien ja jälleenmyyjien kanssa,
  • ilmoittamaan säännöllisesti työntekijöillemme ympäristötutkimusten tuloksista,
  • ympäristölle haitallisten aineiden käytön rajoittamista,
  • toteuttamaan ja tukemaan tutkimusta, joka koskee yritystoimintaan liittyvien kielteisten ympäristövaikutusten vähentämistä, ja
  • tiedottaa kaikille yritykselle tai sen nimissä työskenteleville oikeushenkilöille ympäristöpolitiikastamme.

  Ympäristöpolitiikka on yleisön nähtävillä oleva asiakirja.

  ADRIA MOBIL, d.o.o.
  Toimitusjohtaja
  Sonja Gole, BSc (Econ)